MUSTAFA ÖZTÜRK - TRT HABER

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

EĞİTİM
1. Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?
Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler.
5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır. 
 
Özür türü ve derecesine göre özürlü çocuklar genel eğitim sisteminde normal sınıflarda veya özrün türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilmektedirler. Bununla birlikte özürlü çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında temel yaklaşım kaynaştırma eğitimi ile sağlanmaktadır.
 
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş olarak belirlenmiştir. Ülkemizde eğitime ihtiyacı olan özürlülere yönelik MEB sorumludur. Özürlülere yönelik erken eğitim 0-6 yaşından başlayarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde MEB nın yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden de bilgi ve yönlendirme hizmetlileri alınabilir.
2. Özel Eğitim Hizmetlerinin Yasal Dayanağı Nedir?
Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.
3. Özel Özel Eğitim Merkezlerinden Hizmet Almak İçin Nereye Başvurmak Gereklidir?
Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “özürlüler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır.
4. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama Nedir?
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve özürlü bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalardır
5. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Özürlü bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu, 
 
Okula/ kuruma kayıtlı özürlü bireyin bireysel gelişim raporu,
 
İkametgâh belgesi, 
 
Özürlüler için sağlık kurulu raporu,
6. Özel Eğitim Ücretlerinin Ödemesi Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?
Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm özürlü bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.
7. Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?
Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki özürlü bireyin eğitimine katkı sağlamak “rehberlik ve danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir.
Aile Eğitim Hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim okul ve Kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanan ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.
 
8. Üniversite Sınavına Giren Özürlü Öğrenciler İçin Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?
Üniversite sınavına giren özürlü öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme özürlüler için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanmakta, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınmaktadır.
9. Özürlü Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Kolaylıklar Nelerdir?
Başarılı ve ihtiyaç sahibi özürlü öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır.
 
20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.
10. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi nedir? Proje kapsamında hangi öğrencilerin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmektedir?
“Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi” özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz sağlanması ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve özürlü öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki;
Görme Engelliler Okullarında, 
İşitme Engelliler Okullarında    
Ortopedik Engelliler Okullarında        
Otistik Çocuklar Eğitim - İş Eğitim Merkezlerinde         
Zihinsel Engelliler Okullarında
Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda
Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında
Özel Eğitim Sınıflarında eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.
 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Prev Next Page:

Sosyal Hayata Dair Özürlü Hakları

Sosyal Hayata Dair Özürlü Hakları
AddThis Social Bookmark Button

  SOSYAL HAYATA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLARI 1. Devlet  tiyatroları, gösterilerini özürlülere ücretsiz  sunmaktadır. 2. Türk hava yoll...

Okunma:1325

Motorlu Taşıtlar Mevzuatına Dair Özürlü Haklar

Motorlu Taşıtlar Mevzuatına Dair Özürlü Haklar
AddThis Social Bookmark Button

  MOTORLU TAŞITLAR MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR 25. 4760 Sayili Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, II sayili listedeki kayıt ve tes...

Okunma:1558

Meslek edindirme ve Eğitim mevzuatına dair Özürlü Haklar

Meslek edindirme ve Eğitim  mevzuatına dair Özürlü Haklar
AddThis Social Bookmark Button

  MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM  MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR 37. Meslek edindirme kurslarından yararlanan özürlü vatandaşlarımıza ise yerleştirmede &o...

Okunma:1042

TÜRKİYE’DE BAKIM GÜVENCE SİSTEMİNDE SUNULAN SOSYAL BAKIM HİZMETLERİ

TÜRKİYE’DE BAKIM GÜVENCE SİSTEMİNDE SUNULAN SOSYAL BAKIM HİZMETLERİ
AddThis Social Bookmark Button

TÜRKİYE’DE BAKIM GÜVENCE SİSTEMİNDE SUNULAN SOSYAL BAKIM HİZMETLERİ 2006 tarihli “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Beli...

Okunma:880

BAKIM GÜVENCE SİSTEMİ - (Kurumda bakım) – (Evde Bakım)

BAKIM GÜVENCE SİSTEMİ  - (Kurumda bakım) – (Evde Bakım)
AddThis Social Bookmark Button

BAKIM GÜVENCE SİSTEMİ  - (Kurumda bakım) – (Evde Bakım) 1-      Kurumda bakım 2-      Evde Bakım Bakım güvence sis...

Okunma:1097

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Özürlülerin Sosyal Güvenliği

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Özürlülerin Sosyal Güvenliği
AddThis Social Bookmark Button

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Özürlülerin Sosyal Güvenliği 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı ve Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Baz...

Okunma:1115

Zihinsel Engel Nedir?

Zihinsel Engel Nedir?
AddThis Social Bookmark Button

  Zihinsel Engel Nedir? Zihinsel engel bir hastalık değildir ve akıl hastalıklarıyla karıştırılmaması gerekir. Zihinsel engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasite...

Okunma:1473

Otizm Nedir?

Otizm Nedir?
AddThis Social Bookmark Button

  Otizm Nedir? Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde pr...

Okunma:1125

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun engellilere yönelik hizmetleri nelerdir ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun engellilere yönelik hizmetleri nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

123. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun engellilere yönelik hizmetleri nelerdir ? Kredi Yurtlar Kurumu %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu bulunan engellilere burs ve...

Okunma:2503

Beyaz Kart(engelli kartı) nedir ?

Beyaz Kart(engelli kartı) nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

105. Beyaz Kart(engelli kartı) nedir ? Engelli Kartı (Beyaz Kart); ‘’Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere ...

Okunma:8386

Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu ulaşım hizmetleri nelerdir ?

Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu ulaşım hizmetleri nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

99. Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu ulaşım hizmetleri nelerdir ? Engelliler Müdürlüğü, İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma ara&cce...

Okunma:2152

Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu Tüm imkanlar

Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu Tüm imkanlar
AddThis Social Bookmark Button

87. Engelliler Müdürlüğü’nde engellilere sunulan medikal malzeme desteği (medikal yardımlar) nelerdir ? Bu hizmetten kimler, nasıl faydalanır ?  Engelliler M...

Okunma:4411

Aile eğitimi ve seminer çalışmaları nedir ?

Aile eğitimi ve seminer çalışmaları nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

81. Aile eğitimi ve seminer çalışmaları nedir ? Engelliler Müdürlüğü tarafından ailelerin, engelli olan yakınlarına yönelik doğru ve sağlıklı bir yaklaşım g...

Okunma:1842

TOKİ tarafından yapılan evlerde engelliler için bir öncelik var mıdır …

TOKİ tarafından yapılan evlerde engelliler için bir öncelik var mıdır ?
AddThis Social Bookmark Button

75. TOKİ tarafından yapılan evlerde engelliler için bir öncelik var mıdır ? TOKİ tarafından yürütülen her konut projesinde, yapılacak konutların %5’i engel...

Okunma:9731

Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti nedir ?

Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

70. Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti nedir ?  H sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullana...

Okunma:3843

Engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden kimler yararlanabilir?

Engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden kimler yararlanabilir?
AddThis Social Bookmark Button

65. Engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden kimler yararlanabilir? Engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden engelli hizmet erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli k...

Okunma:2683

Malulen emekliliğin şartları nelerdir ?

Malulen emekliliğin şartları nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

61. Malulen emekliliğin şartları nelerdir ? Malulen emekliliğe müracaat edilebilmesi için; iş gücünün % 60’ını çalışmaktayken kaybettiğinin, kurumca...

Okunma:2162

Engelliler kaç yılda emekli olabilir ?

Engelliler kaç yılda emekli olabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

Engelliler kaç yılda emekli olabilir ? 2009 öncesi çalışmaya başlayan engellilerin emekli olabilmeleri için; Birinci derece (%80 ve üzeri) engellilerin 3...

Okunma:6569

İş arayan engelli bireyler nasıl bir yol izlemelidir ?

İş arayan engelli bireyler nasıl bir yol izlemelidir ?
AddThis Social Bookmark Button

52. İş arayan engelli bireyler nasıl bir yol izlemelidir ?  İş arayan engelli bireyler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerine kayıt yaptırabilir, İŞKUR’...

Okunma:5219

Özel eğitim nedir ?

Özel eğitim nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

43. Özel eğitim nedir ? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından, gel...

Okunma:1993

Yaşlılık aylığı nedir ?

Yaşlılık aylığı nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

Yaşlılık aylığı nedir ? Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından 65 yaşını doldurmuş olan kişilere ödenen aylıktır. 40. Yaşlılık aylığından kimler yararlanabilir ? -65 ya...

Okunma:2268

Muhtaç aylığından kimler yararlanabilir ?

Muhtaç aylığından kimler yararlanabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

Muhtaç aylığından kimler yararlanabilir ? - %40 ve üzeri oranda engelli olan, -Sosyal güvencesi olmayan(primleri devlet tarafından ödenen), -Herhangi bir geli...

Okunma:2377

Kimler bakıcı olabilir ?

Kimler bakıcı olabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

Kimler bakıcı olabilir ?  Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, anne ve babası ile bunların anne ve...

Okunma:3514

Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir ?

Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir ? T.C kimlik numarası beyanı, engelli sağlık kurulu raporu, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamı...

Okunma:2194

Evde bakım ücretini kimler alabilir ?

Evde bakım ücretini kimler alabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

24. Engelli maaşı her ay ödenemez mi ? Engelli maaşı ödemeleri mevcut düzenlemeye göre üçer aylık dönemler halinde olduğu için maaşlar her ay öd...

Okunma:2520

Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur…

Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur ?
AddThis Social Bookmark Button

20. Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur ? Engelli maaşını kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, geriye dönük yapıla...

Okunma:2372

Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir ?

Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir ?
AddThis Social Bookmark Button

18. Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir ? Engellinin ölümü, engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, engellinin maaştan feragatı, engelli ya da 18 y...

Okunma:9587

Engelli maaşını kimler alabilir ?

Engelli maaşını kimler alabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

15. Engelli maaşını kimler alabilir ? Türk vatandaşı olan, %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan, kanune...

Okunma:3198

Engelli kimlik kartını kimler alabilir ?

Engelli kimlik kartını kimler alabilir ?
AddThis Social Bookmark Button

Engelli kimlik kartını kimler alabilir ? Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili yönetmeliğe göre düzenlenmiş raporla %40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen...

Okunma:3703

Engelli kimlik kartı nedir ?

Engelli kimlik kartı nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

9. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nasıl gerçekleştirilebilir ? Engelli sağlık kurulu raporuna engelli, engelli velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz...

Okunma:2073

Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler nelerdir…

Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

5. Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler nelerdir ? Engellinin adı soyadı, 15 yaşından itibaren fotoğraf, engelli ibaresi, engel derecesi, engel grubu, alanınd...

Okunma:5913

Engelli sağlık kurulu raporu nedir ?

Engelli sağlık kurulu raporu nedir ?
AddThis Social Bookmark Button

3. Engelli sağlık kurulu raporu nedir ? Kişinin engel ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten, yetkili hastanelerin engelli sağlık kurulunca hazırlanan belgedir. 4. Engelli sağl...

Okunma:2566

Engelli kime denir ?

Engelli kime denir ?
AddThis Social Bookmark Button

1.Engelli kime denir ? Fiziksel,zihinsel,ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin kat...

Okunma:5678

SİTE İÇİ ARAMA..