MUSTAFA ÖZTÜRK

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

EĞİTİM
1. Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?
Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler.
5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır. 
 
Özür türü ve derecesine göre özürlü çocuklar genel eğitim sisteminde normal sınıflarda veya özrün türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilmektedirler. Bununla birlikte özürlü çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında temel yaklaşım kaynaştırma eğitimi ile sağlanmaktadır.
 
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş olarak belirlenmiştir. Ülkemizde eğitime ihtiyacı olan özürlülere yönelik MEB sorumludur. Özürlülere yönelik erken eğitim 0-6 yaşından başlayarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde MEB nın yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden de bilgi ve yönlendirme hizmetlileri alınabilir.
2. Özel Eğitim Hizmetlerinin Yasal Dayanağı Nedir?
Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.
3. Özel Özel Eğitim Merkezlerinden Hizmet Almak İçin Nereye Başvurmak Gereklidir?
Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “özürlüler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır.
4. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama Nedir?
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve özürlü bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalardır
5. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Özürlü bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu, 
 
Okula/ kuruma kayıtlı özürlü bireyin bireysel gelişim raporu,
 
İkametgâh belgesi, 
 
Özürlüler için sağlık kurulu raporu,
6. Özel Eğitim Ücretlerinin Ödemesi Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?
Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm özürlü bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.
7. Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?
Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki özürlü bireyin eğitimine katkı sağlamak “rehberlik ve danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir.
Aile Eğitim Hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim okul ve Kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanan ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.
 
8. Üniversite Sınavına Giren Özürlü Öğrenciler İçin Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?
Üniversite sınavına giren özürlü öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme özürlüler için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanmakta, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınmaktadır.
9. Özürlü Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Kolaylıklar Nelerdir?
Başarılı ve ihtiyaç sahibi özürlü öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır.
 
20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.
10. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi nedir? Proje kapsamında hangi öğrencilerin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmektedir?
“Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi” özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz sağlanması ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve özürlü öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki;
Görme Engelliler Okullarında, 
İşitme Engelliler Okullarında    
Ortopedik Engelliler Okullarında        
Otistik Çocuklar Eğitim - İş Eğitim Merkezlerinde         
Zihinsel Engelliler Okullarında
Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda
Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında
Özel Eğitim Sınıflarında eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.
 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Birleşmiş milletler engelli haklarI

Birleşmiş milletler engelli haklarI
AddThis Social Bookmark Button

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN <<<<<<<<< İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN >>>>>>>&...

Okunma:285

Özürlü Bireyler Erken Emekli veya Malülen Emekli Olmak İçin Nereye Mür…

Özürlü Bireyler Erken Emekli veya Malülen Emekli Olmak İçin Nereye Müracaat Etmelidir?
AddThis Social Bookmark Button

EMEKLİLİK 1. Özürlü Bireyler Erken Emekli veya Malülen Emekli Olmak İçin Nereye Müracaat Etmelidir? Özürlülerin emeklilik işlemleri diğer &cce...

Okunma:1991

Engellilerin Özlük hakları nelerdir ?

Engellilerin  Özlük hakları nelerdir ?
AddThis Social Bookmark Button

ÖZLÜK HAKLAR 1. Bakım Gereksinimi Olan Özürlü Yakını Bulunan Memurların Tayininde Kolaylık Sağlanmakta mıdır? 5378 sayılı Özürlüler Kanunu 21'inc...

Okunma:2780

Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşla…

Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir?
AddThis Social Bookmark Button

MESLEKİ EĞİTİM 1. Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşi...

Okunma:1086

Spor, Medya, Ayrımcılık

Spor, Medya, Ayrımcılık
AddThis Social Bookmark Button

  SPOR, MEDYA, AYRIMCILIK 1. Özürlü Bireylerin Spor Yapmalarını Kolaylaştırıcı Tedbirler Var Mıdır? 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 33'ü...

Okunma:1025

Engelliler için Sosyal Yardımlar hakları nelerdir?

Engelliler için Sosyal Yardımlar hakları nelerdir?
AddThis Social Bookmark Button

  1. Ayni Nakdi Yardım (Yiyecek, Giyecek, Para Yardımı) Yapılmakta mıdır? Muhtaç durumda olup, herhangi bir sosyal güvenliği olmayan kişiler; İl veya ilçedeki Sosyal...

Okunma:2193

Engelliler için uygulanan İndirim hakları

Engelliler için uygulanan İndirim hakları
AddThis Social Bookmark Button

  İNDİRİMLER 1.Belediyelerin Şehir İçi Ulaşımda Özürlü Kişilere Sağladığı Ücretsiz/İndirimli Seyahat Hakkı İle Diğer Bazı İndirim Ve Kolaylıklar Nasıl Uygula...

Okunma:2763

Özürlü Kimlik Kartı Nedir, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

Özürlü Kimlik Kartı Nedir, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?
AddThis Social Bookmark Button

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI 1. Özürlü Kimlik Kartı Nedir, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir? 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak y&...

Okunma:2587

Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?

Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?
AddThis Social Bookmark Button

  EĞİTİM 1. Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir? Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğit...

Okunma:4697

Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır?

Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır?
AddThis Social Bookmark Button

  Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır? 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, özür dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve özürlülerin kendi...

Okunma:1106

ÖTV Muafiyetinden Yararlanarak Araç Nasıl Alınır?

ÖTV Muafiyetinden Yararlanarak Araç Nasıl Alınır?
AddThis Social Bookmark Button

ÖTV Muafiyetinden Yararlanarak Araç Nasıl Alınır? ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi ma...

Okunma:4184

Özürlülüğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedi…

Özürlülüğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?
AddThis Social Bookmark Button

VERGİ İNDİRİMİ VE ARAÇLAR   1. Özürlülüğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir? Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla ...

Okunma:1669

YARDIMCI ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLAR

YARDIMCI ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLAR
AddThis Social Bookmark Button

YARDIMCI ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLAR 1. Sosyal Güvencesi Olmayanlar Ortopedik ve Diğer Yardımcı Araç ve Gereçleri Nasıl Alabilir? İliniz veya İlçenizin So...

Okunma:945

Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?
AddThis Social Bookmark Button

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ 1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır? Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç öz&uum...

Okunma:867

Muhtaç Aylığı Nedir?

Muhtaç Aylığı Nedir?
AddThis Social Bookmark Button

MUHTAÇ AYLIĞI 1. Muhtaç Aylığı Nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen ayıktır. Vakıflar Yönetmeliğinin hükümlerine göre...

Okunma:1145

Özürlü Aylığı Nedir?

Özürlü Aylığı Nedir?
AddThis Social Bookmark Button

ÖZÜRLÜ AYLIĞI Özürlü Aylığı Nedir? Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prim...

Okunma:1099

Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşla…

Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir?
AddThis Social Bookmark Button

MESLEKİ EĞİTİM Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum / Kuruluşlar Yürütmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde...

Okunma:991

İşyerlerinde Özürlülere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapılmaktadır?

İşyerlerinde Özürlülere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapılmaktadır?
AddThis Social Bookmark Button

“Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik”e göre işverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüs&u...

Okunma:1251

İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlardadır?

İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlardadır?
AddThis Social Bookmark Button

İŞ, İSTİHDAM 1. İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlardadır? Özürlü kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyo...

Okunma:900

A. İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

BELGESEL

mevlüt eren

SESLİ İLMİHAL

SİTE İÇİ ARAMA..