MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

TÜRKİYE’DE BAKIM GÜVENCE SİSTEMİNDE SUNULAN SOSYAL BAKIM HİZMETLERİ

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

TÜRKİYE’DE BAKIM GÜVENCE SİSTEMİNDE SUNULAN SOSYAL BAKIM HİZMETLERİ

2006 tarihli “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”e göre bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alınarak bakım hizmetlerinin kapsamı a) kişisel bakım hizmetleri ve b) psiko-sosyal destek hizmetleri olarak belirlenmiştir.

a) Kişisel bakım kapsamına giren hizmetler:

1) Banyo yaptırılması,

2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,

3) Tırnaklarının kesilmesi,

4) Saçlarının taranması,

5) Dişlerinin temizlenmesi,

6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,

7) El, yüz ve ayak temizliği,

8) Sakal tıraşının yapılması,

9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,

10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,

11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,

12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,

13) Odasının temizlenmesi,

14) Çamaşırlarının yıkanması gibi hizmetler.

 

b) Psiko-sosyal destek kapsamına giren hizmetler:

1) Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

2) Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

3) Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

4) Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,

5) Özürlünün terk edilme, reddedilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri gibi psiko-sosyal destek hizmetleri.

Bakıma yönelik gerek kişisel, gerekse psiko-sosyal destek hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin tercihine göre; SHÇEK’ye bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, SHÇEK izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait bakım merkezlerinde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinde veya bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilebilmektedir

 

SİTE İÇİ ARAMA..