MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

BAKIM GÜVENCE SİSTEMİ - (Kurumda bakım) – (Evde Bakım)

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

BAKIM GÜVENCE SİSTEMİ  - (Kurumda bakım) – (Evde Bakım)

1-      Kurumda bakım

2-      Evde Bakım

Bakım güvence sistemi kapsamında kurumda ve evde olmak üzere iki bakım türüne yer verilmiştir. Kurumda sosyal bakım hizmetleri, kendi içinde üç kısma ayrılmaktadır (m. 12):

1.) SHÇEK-Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal bakım hizmetleri: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve kapasitenin uygun olması hâlinde, sosyal bakım hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden alınabilmektedir.

2.) SHÇEK-Genel Müdürlüğünün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlarda sosyal bakım hizmetleri: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve merkezin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinden alınabilmektedir. Bu durumda merkezin bağlı olduğu kurum ve kuruluşa Genel Müdürlük tarafından ödeme yapılmaz. İlgili kurum veya kuruluş bakıma ilişkin giderlerini kendi bütçesinden karşılar.

3.) SHÇEK-Genel Müdürlüğünün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinde sosyal bakım hizmetleri: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve özel bakım merkezinin kabul etmesi hâlinde, sosyal bakım hizmetleri, Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinden alınabilmektedir. Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti karşılığında bakım ücreti, bakım merkezlerine SHÇEK-İl Müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenmektedir.

Evde sosyal bakım hizmetleri de kendi içinde iki kısma ayrılmaktadır: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi hâlinde, sosyal bakım hizmetleri, SHÇEK-Genel Müdürlüğünün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç özürlünün akrabaları veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilebilmektedir. Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti karşılığında, bakım ücreti bakıma muhtaç özürlünün akrabalarına veya bakıcı personeli istihdam eden özel bakım merkezine SHÇEK-İl Müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenmektedir.

Yönetmeliğe göre, sosyal bakım hizmet türlerinden yalnızca hiçbir sosyal güvencesi olmayan, ailesi olmayan veya ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan bakıma muhtaç özürlüler yararlanabilmekte (m. 2) ve sadece bu grupta yer alan bakıma muhtaç özürlülerin sosyal bakım hizmetlerinin ücretleri, devlet bütçesinden karşılanmaktadır.

Bakım ücretleri düzenlemesinin esas olduğu yönetmelikte, bakıma muhtaç özürlülere verilecek sosyal bakım hizmetleri karşılığında ücret ödeme planı oluşturulmuştur (m.13/1). Bakıma muhtaç özürlüye, devletin kurumu dışında bakılması durumunda bakım ücreti, bu maksatla SHÇEK bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Söz konusu düzenlemeye göre;

a)            Bakım kurumunda yatılı olarak günde 24 saat bakıldığında, iki aylık net asgari ücret tutarında,

b)           Gündüz bakımevinde günde 8 saatlik sosyal bakım için bir aylık net asgari ücret tutarında,

c)            Gündüzlü bakım merkezlerinde günde 4 saat süreyle yarım gün bakım hizmeti için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,

d)           Gündüzlü veya yatılı bakım merkezinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından özürlünün evinde günde 4 saat süreyle yarım gün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,

e)           Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlü için bakan akrabasına, bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTE İÇİ ARAMA..