MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Özürlülerin Sosyal Güvenliği

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Özürlülerin Sosyal Güvenliği

01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı ve Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve bununla birlikte SHÇEK tarafından yürürlüğe konulan 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”  . ile “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği”  ve “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ” bakıma muhtaç özürlülerin bildirimi, tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslarının yanında bakıma muhtaç özürlülere yönelik resmî ve özel kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakım merkezlerinin açılması, çalışma şartları, personel standartları ile denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektirler.

Yönetmeliklerde ilk defa, akraba (bakıcı aile fertleri), bakıma muhtaç özürlü ve ücretli bakıcı personel gibi kavram ve uygulamalara yer verilerek, AB ülkelerinde uygulanmakta olan sosyal bakım güvence sistemlerine yakın bir model oluşturulmuştur. Bir yenilik olarak bundan böyle bakıma muhtaç özürlülere dönük sosyal bakım hizmetleri, SHÇEK Genel Müdürlüğünden ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verebilecektir. Bakım çeşitleri olarak, evde bakım veya kurum bakımı modelleri sunulmakla birlikte, öncelikle bakıma muhtaç özürlüyü sosyal ve fiziksel çevresinden ayırmayacak olan evde bakım hizmetinin sunulması esası getirilmektedir.

 

Sözü edilen kanunla, 2828 sayılı kanuna maddeler eklenerek, bakım güvence sisteminin ilk temel taşları atılmıştır. “Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetini resmî veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır” ifadesiyle, bakıma muhtaç yoksul özürlüler ilk defa evde ve kurumda ücretsiz olarak bakım hizmetlerinden yararlanabilecekleri bir yapıya kavuşturulmuştur.

engelli bakım parası

 

 

SİTE İÇİ ARAMA..