MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

Motorlu Taşıtlar Mevzuatına Dair Özürlü Haklar

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

MOTORLU TAŞITLAR MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR

25. 4760 Sayili Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, II sayili listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıranaraci sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatıbulunanların malul ve sakatlar tarafındanbeşyılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler yeni otomobil ve bir kısım  ticari araçlarda ö.t.v.’denmuaftırlar

26. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafındankullanılan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

27. Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan özürlü vatandaşlarımız ile kendisi özürlü olmasa bile ailesinde özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar

28. Kamu kurumlarının sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir

29. Kurumlarca özürlü vatandaşlarımızaayrılan bos devlet memuru kadroları için her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos veya Ekim-Kaşım dönemlerinde sınavaçılmaktadır

30. Sınavduyuruları Devlet Personel Başkanlığıtarafından resmi gazetede, tirajı yüksek ulusal gazetelerde ve TRT Televizyon ve radyo kanallarıaracılığıylayapılmaktadır.kurumlarsınavduyurularında isin özelliğigerektirmediği sürece özür gruplarıarasında bir ayrımyapamayacağı gibi özür oranında da üst sinir getiremeyeceklerdir.

31. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir. Ayrıca özür grupları dikkate alınaraksınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu oluşturulur

32. Isıverenlerin belirli bir mesleği olan özürlüleri öncelikle meslekleri ile ilgili islerde çalıştırmaları gerekmektedir

33. Kurum ve kuruluşlarçalışma yerlerini özürlü vatandaşlarımızınçalışmasınıkolaylaştıracakşekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve özürlü vatandaşlarımızınçalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır

34. Ülkemizde özürlü vatandaşlarımız için Türkiye is Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler ve özürlülerle ilgili dernek ve vakıflartarafından meslek edindirme kurslarıaçılmaktadır

35. Özürlü vatandaşlarımızınçalıştığı kamu kurum ve kurulusu özelleştirmekapsamandaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında özürlü vatandaşlarımız isten çıkartılamaz

36. Özelleştirme sonucunda özürlü vatandaşlarımızımçalıştığı kurum veya kurulusun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde isine son verirse bulunulan ildeki Türkiye Is Kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda is kaybıtazminatı, kanunun diğerçalışanlaratanıdığıhakların iki kati oranında ödenmektedir.

MOTORLU TAŞITLAR MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR

SİTE İÇİ ARAMA..