MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

Meslek edindirme ve Eğitim mevzuatına dair Özürlü Haklar

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM  MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR

37. Meslek edindirme kurslarından yararlanan özürlü vatandaşlarımıza ise yerleştirmede öncelik tanınır

38. Gerek kamu gerekse özel sektörde özürlü isçi olarak is bulmayısağlayacak kurum Türkiye Is Kurumudur.

39. Özürlü isçiler, diğer isçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar.

40. Toplu is görüşmelerinde özürlü isçiler aleyhine hükümler konulamaz.

41. Özürlü vatandaşlarımız kendi isini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir

42. 50 ve daha fazla isçi çalıştıran kamu %4, özel sektör işletmeleri % 3 özürlü çalıştırmakzorundadır.

43. Ceza paraları özürlü vatandaşlarımızınistihdamı, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanılmaktadır.

44. yasal kotasının üstünde özürlü çalıştıranişverenleri sigorta primlerinin yarısı devlet tarafındankarşılanmaktadır.

45. Türkiye’de 268 özel eğitim okulu ve 351 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumu vardır.

46. Tüm İllerde Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. özürlüçocuğu olan aileler buralara başvurarakçocuklarıhakkındadanışmanlık hizmeti alabilirler.

47. Okullarda kaynaştırmaeğitimineağırlık verilmektedir.

48. Görme engellilere okul öncesi dönemde gündüzlü, ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak Eğitim verilmektedir.

49. İlköğretim okulunu bitiren görme özürlü öğrencileröğrenimlerine normal okullarda kaynaştırma yoluyla devam etmektedirler.

50. Braille yazılmışortaöğretim ders kitapları görme engelliler aksam sanat ve basım evi matbaasındabasılıp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaştırılmaktadır

51. İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak Eğitim hizmeti verilmektedir

52. İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsızyerleşebilmektedirler

53. Ortopedik özürlülere yatılı ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde Eğitimolanağısunulmaktadır.

54. Zihinsel engelliler eğitilebilir ve öğretilebilir olarak iki ayrı grup okulda Eğitimalmaktadırlar. bunlar özür derecelerine göre yapılandırılmış okullarda yada kaynaştırmaokulları veya sınıflarındaEğitim alabilmektedirler.

55. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde “hastane ilköğretimokulları” bulunmaktadır.

56. Üniversite sınavısırasında ortopedik ve görme özrü bulunanlar için uygun düzenlenmişsınavmekânlarıhazırlanır, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınavsorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğindesınava girme olanağıtanınır.

57. Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvuraraksınavsorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.

58. Ülkemizde rehabilitasyon hizmeti, tıbbi rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

59. Ülkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel özürlü olup olmadığınınsaptanmasıamacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.

60. Ülkemizde Ankara ve İstanbul’da olmak üzere özürlülere yönelik hizmet götüren iki dişkliniğibulunmaktadır.

61. Sosyal güvenlik kurumlarındaBağ-Kur hariç olmaz üzere (SSK,EmekliSandigi) iyileştirme hükümleri sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma imkânsağlanmıştır.

62. Trafik akısını engellememek koşuluyla park etmeye elverişle alanlara araç park edebilirler. ( Özürlü Kimlik Belgesini aracın ön yüzünü görünecek şekildeasmanız önemle rica olunur.)

MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM  MEVZUATINA DAİR ÖZÜRLÜ HAKLAR

SİTE İÇİ ARAMA..