MUSTAFA ÖZTÜRK

Sorularınız İçin

BİRUNİ EDO'dan Bankacılık Hizmetlerinde Engelli Erişebilirliği Danışmanlık Hizmeti

e-Posta Yazdır PDF
AddThis Social Bookmark Button

Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon engelli yaşamaktadır. Buda ülke nüfusunun %12.29.’una tekabül eder. Toplumun böylesi yüksek bir oranda içinde barındırdığı bireylerimiz de, diğer bireyler gibi eşit haklara sahip olmalıdır. Bu konuda dünya milletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. 5835 sayılı BM engelli haklarına dair sözleşmenin amir hükümleri ile 5378 sayılı Engelliler yasasının 7. Maddesine göre, tüm ortak kullanım alanları ile, tüm vatandaşlar için verilen hizmetlerin; engellilerinde, kullanımı için gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

İlgili yasalar gereği eksikliklerin giderilmesi (gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılabilmesi için) tüm kurum ve kuruluşlara makul bir süre tanımış, verilen bu iyileştirme süresi 2016 Haziran ayında dolmuştur. Engellilerinde verilen hizmetlerden yararlanabilmesi için, gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmaması durumunda, Engellilerin şikayeti veya yapılacak kontrollerde tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Tüm bankaların (katılım bankaları da dahil) “BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK” hazırlanmıştır. (*)

Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Bankacılık hizmetlerinin de bu yönetmelik doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır.

BİRUNİ Eğitim Danışmanlık, Organizasyon bu yönetmelik kapsamında, banka yöneticilerine, idari ve teknik personeline aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bankanızın engellilere de hizmet verebilmesi hususunda durumun anlaşılması ve uygulanabilirliği hususunda ilgili departman ve yetkililerle görüşmek istiyoruz. Uygun göreceğiniz gün ve saatin bildirilmesi hususunu arz ve talep ederiz

(*)Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesi ile 93 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına ve 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

(1) Banka, hizmetlerini ve ürünlerini planlarken, engelli müşterilerin kullanımına ilişkin gereksinimleri dikkate alması, engelli müşterilerin kullanımına uygun halde sunması, hizmet sunulan alanları ve hizmetleri erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirmesi.

(2) Müşterilerle doğrudan etkileşim halinde olan personele, engelli müşterilerle iletişim hususunda bilgilendirme eğitimi verilmesi.

(3) Banka, sunduğu bankacılık hizmetlerine yönelik erişim, kullanım ve güvenlik ile ilgili hususlarda engelli müşterilerini bilgilendirmesi. Yapılan bilgilendirmede müşterinin engel durumu (işitme ve konuşma, görme, az gören, ortopedik, zihinsel ) dikkate alması zorunluluğunun bilgilendirilmesi)

(4) Banka, tabela, levha ve uyarıların yeterli büyüklükte olmasını, arka planlarının üzerindeki yazılar ile zıt renklerden oluşmasını ve yeterli miktarda aydınlatılmasını sağlanması, yazı ve işaretçilerde ses ve kabartma yazı kullanılması hususunda bilgilendirme

(5) Bilgisayarların ekranlarının tüm engelli grupları için erişebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi hususunda bilgilendirme

(6) Bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin, banka internet sayfalarından işitme ve konuşma, görme engelliler için erişilebilir olmasının sağlanması hususunda bilgilendirme

(7) ATM Cihazlarının tüm engelli grupları için uygun hale getirilmesi (erişilebilir olması) personele eğitim verilerek öğretilmesi ve uygunluğunun sağlanması.

(8) ATM’lerin, Ortopedik engelli müşterilerin kullanımına ve erişilebilirlik standartlarına uygun olması

(9)) ATM’lerin, Görme engelli müşterilerin kullanımına uygun olması. Mesela; ekranda gösterilen uyarılar, yönergeler, müşterinin girdilerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgilerin sağlanmasına yönelik sesli menü fonksiyonu bulunması

(10) Görme Engelli Müşterilerin Banka Ve Kredi Kartları İle Sunulan Hizmetlere Erişiminin sağlanması.

(11) Görme engellilerin pos cihazları üzerinden sunulan hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkeler

(12) Görme engellilerin görme engelli müşterilerin internet bankacılığına erişimi

(13) Görme, ortopedik, işitme ve konuşma engeliler için; Şubeler, Banka ve Kredi Kartları, POS Cihazları, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olması, mevcut olanların da uygun hale getirilmesi.

SİTE İÇİ ARAMA..